شیرالات قهرمان

بازرگانی صنعت غرب

شیرالات بهداشتی قهرمان

بهترین کیفیت را با بیشترین درصد تخفیف از ما بخواهید

معرفی محصولات

بیب یبلسیب سیب ل سیب ذرز اب ت فغ ی شس یب ل ت بل یایب ا یبلا تی بلا س یف اغیبلا لربا یب لا نتلعهخفغع ه فغعت بل یلتابیایبل. یباتیبلتایبلات بیلیبلای لبایبلایبلا سیلاسیبا سیذب.

مقالات

بیب یبلسیب سیب ل سیب ذرز اب ت فغ ی شس یب ل ت بل یایب ا یبلا تی بلا س یف اغیبلا لربا یب لا نتلعهخفغع ه فغعت بل یلتابیایبل. یباتیبلتایبلات بیلیبلای لبایبلایبلا سیلاسیبا سیذب.

معرفی شیرالات قهرمان

کارخانه شیرالات قهرمان در دهه 50 شمسی فعالیت خود را شروع کرد. و جزو اولین کارخانه های تولیدی شیر در ایران می باشد.

تماس جهت مشاوره و خرید :

آدرس:

تهران، 15 خرداد، خیابان اکبرنژاد، بنبست صفایی، پلاک 4 واحد 9

021-55151683